Bueskydning på Mols

VI ønsker en forening som skal udbrede kendskabet og interessen for bueskydning samt give klubbens medlemmer mulighed for at udøve denne idrætsgren på betryggende måde. Samtidig vil vi på sigt gerne skabe nogle gode rammer for fælleskab og samvær i Nationalpark Mols Bjerge med Knudepunktet som mødested, og bueskydning som omdrejningspunkt.

Vi ønsker en forening, hvor både børn og voksne kan dygtiggøre sig inden for bueskydning – sammen eller hver for sig.

Vi mødes hver onsdag kl 17-19 i gymnastiksalen ved Molsskolen.

Vi har nyligt fået tilladelse til at skyde på udendørs feltbane fra foråret 2022!

Priser:

Kr 750,- pr år

kr 1500,- for en familie op til 6 personer

Instruktør og formand er Christian Riise

Morten Skovlund er hjælpeinstruktør

Har du spørgsmål eller interesse i selv at tage instruktøruddannelse, så henvend dig til:

Thomas Malling Konggaard (t.konggaard@gmail.com) eller på vores facebookgruppe:

FACEBOOK

Se VIDEO om familebueskydning (Fra Ringsted)

Bueskydning – Udvalg

Formand
Christian Riise
christianriise@yahoo.dk

Næstformand
Morten Skovlund
super.molle@gmail.com

Webmaster
Thomas Konggaard
t.konggaard@gmail.com

Kasserer
Inge Boie
i.boie@mail.dk
mobil: 2176 7246

Tilmelding