Velkommen til Idrætsforeningen Mols

OpgaveriI.F.Mols

HUSK

Igen i år bliver der sommerfest i Knebel på Mols.

Dette års sommerfest bliver 7.-9. juli ved Molshallen.


Bak op om din forening.

En idrætsforening er kun det, dens medlemmer gør den til.
En velfungerende idrætsforening er utrolig vigtig både for de, der allerede bor i området og for ønsket om nye medborgere.
I.F. Mols fungerer kun, når der er frivillige nok til at varetage arbejdet i hverdagen og i bestyrelsesarbejdet. Det er derfor vigtigt, at bakke op, når der er brug for en hånd til træning, arrangementer og i bestyrelser.
F.eks ingen sommerfest, Molsløb mm uden hjælpere.

Arbejdet i hovedafdelingen er i mange år blevet varetaget af “Tordenskjolds soldater”, der nu efter årtiers arbejde ikke kan være med mere. Men vi hjælper gerne nye i gang.
Det bør jo heller ikke være vi “gamle”, der end ikke selv har brug for foreningen, der former fremtiden i klubben og i området.
Tro nu ikke, det er fuldtidsarbejde at være i bestyrelsen.
Der holdes måske 5-6 møder om året og tilbud om at yde mere betyder jo også mere indflydelse på udviklingen.
Hverdagen styres af Inge, der er ansat kasserer, men især i afdelingerne, hvor træning og udvikling foregår?

Hovedafdelingen er den lovlige kontakt til kommune omkring lokaler, baner, tilskud mm, så en vigtig bestyrelse med mulighed for indflydelse.

Bak op og kontakt foreningen eller en afdeling, hvis du i en periode vil give en hånd til fællesskabet.

Bestyrelsen.